De strijd tegen illegale kansspelsites gaat door!

Impact en ethisch

In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd raakt, duiken er in België ook meer en meer illegale kansspelsites op. Aangezien de casino’s en speelhallen gesloten waren als gevolg van de gezondheidscrisis, hebben veel spelers zich tot online kansspellen gewend. Zij lopen echter het risico om met een paar muisklikken naar ongereguleerde sites te worden geleid. Een oneerlijke concurrentie die Ardent Group volgens CEO Emmanuel Mewissen al jaar en dag aan de kaak stelt en hardnekkig bestrijdt.

Illegale sites, een gevaar dat achter een klik schuilt

In een wereld die voortdurend verandert, heeft de komst van digitale technologie een ware transformatie teweeggebracht in de gewoonten van de consument. De huidige gezondheidscrisis heeft dit digitale consumptiemodel alleen maar versterkt. In deze context is het aanbod van online spellen aanzienlijk uitgebreid, wat ook heeft geleid tot een sterke toename van het aantal illegale sites.

Ondanks de opstelling van een zwarte lijst door de Kansspelcommissie vallen de Belgische spelers nog steeds ten prooi aan zo’n 500 illegale kansspeluitbaters op de markt. Deze illegale aanbieders houden zich niet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van reclame, stortingslimieten, de wettelijke minimumleeftijd of betaalmiddelen. Deze sites vormen een reëel gevaar voor de spelers, die geen enkele beschermingsmaatregel meer genieten en zelfs aan gerechtelijke procedures worden blootgesteld.

In de praktijk blijkt het blokkeren van deze sites een ingewikkelde taak te zijn. Begin 2020 is op verzoek van Gaming1, de technologiehub van Ardent Group, een deurwaardersonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de meeste sites op de zwarte lijst nog steeds actief en gemakkelijk toegankelijk waren voor Belgische spelers. Een situatie die Ardent Group aan de kaak stelt via dagelijkse klachten.

Een strijd die tot in de Belgische Kamer gevoerd wordt

Om de illegale activiteiten te bestrijden, moet er eerst een strenge legale en competitieve sector komen. Met dit doel voor ogen sprak Emmanuel Mewissen, CEO en medeoprichter van de Ardent Group, op 13 mei 2020 de Kamercommissie Justitie toe. Dat was een waardevolle gelegenheid voor de privésector om deel te nemen aan het nationale debat over de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Emmanuel Mewissen bracht de deskundigheid van de privésector naar voren in zijn oproep tot een grondige hervorming en pleitte voor samenwerking tussen alle betrokken spelers: “Onder toezicht van de regelgever, volgens de regels van de politiek en met de deskundigheid van de uitbater moeten we samen een systeem uitbouwen dat de spelers doeltreffend beschermt. Alleen door samen te werken met een competitieve privésector, de enige die de Belgische regelgeving naleeft, zullen we de toename van de illegaliteit kunnen blijven indijken.”

Reclame om spelers naar de legale kansspelsites te leiden

Deze commissie was ook de gelegenheid om het verbod op reclame voor de privésector aan de orde te stellen. België heeft een zeer strenge wetgeving op het gebied van de promotie van kansspellen. Deze wetgeving houdt echter niet voldoende rekening met de digitale realiteit. De huidige markt is verzadigd met illegale Belgische en buitenlandse kansspelsites. Deze casino-uitbaters zijn alomtegenwoordig en bombarderen spelers met reclameboodschappen.

Emmanuel Mewissen licht toe: “Wij zijn van mening dat reclame voor kansspellen gereguleerd en beperkt moet worden, maar wij zijn tegen een totaal verbod. Wij moeten spelers naar de legale sector leiden, omdat wij daar problematisch spelgedrag kunnen vaststellen, spelers kunnen controleren en hen kunnen helpen bij de strijd tegen een eventuele verslaving.

Als je de legale sector afzwakt, moedig je de illegale sector aan. Ons hoofddoel is altijd de spelers te beschermen. Maar we moeten nadenken over hoe we ze willen beschermen. Zal een totaal verbod op reclame, die alomtegenwoordig is in de illegale sector, de speler beschermen? Willen wij dat spelers voortdurend worden blootgesteld aan advertenties voor ongereglementeerde kansspelsites zonder dat zij het onderscheid kunnen maken tussen de legale en illegale sites? Het lijkt van essentieel belang dat de legale sector een zekere zichtbaarheid behoudt, althans daar waar de illegale sector aanwezig is, via sponsoring, affiliatie of onlinereclame.”

Bij Ardent Group zijn we ons ervan bewust dat het promoten van kansspelactiviteiten moet gebeuren vanuit een ethisch, verantwoordelijk en doordacht oogpunt. Dankzij een overeenkomst met BAGO hebben wij ons ertoe verbonden de reclame en marketing van onze kansspelsites volledig te baseren op een verantwoord spelbeleid. Daarbij houden wij ons aan een reeks verbodsbepalingen en verplichtingen om spelers te informeren en te beschermen. Wij hebben trouwens in 2020 al onze reclametijd omgezet in campagnes voor verantwoord spelen, zonder enige verwijzing naar onze spelmerken.

Het Belgische model stelt het voorbeeld

Vandaag blijft België een echt rolmodel op het gebied van het kanalisatiepercentage van online kansspellen. In 2020 bedroeg de aanwezigheid van legale marktdeelnemers meer dan 80%, terwijl dit in Nederland slechts 17% en in Duitsland 59% was. Het Belgische model wordt als voorbeeld gebruikt in vele landen, zoals Zwitserland en de staat New York.

België heeft ook het voortouw genomen met de oprichting van het EPIS-systeem (Excluded Persons Information System), een uniek preventie-instrument in de wereld dat alle personen centraliseert die door de Belgische Kansspelcommissie van kansspellen zijn uitgesloten. Van de ongeveer 360.000 mensen die zijn uitgesloten, is bijna 90% alleen uit voorzorg uitgesloten. Systematische identiteitscontroles op legale kansspelsites helpen de meest kwetsbare spelers te beschermen. Helaas maakt momenteel alleen de particuliere kansspelsector gebruik van deze elektronische gegevensbank.

Ook al is België een voorbeeld van spelersbescherming, illegale concurrentie is een voortdurende strijd en er is nog een lange weg te gaan. Een efficiënte bescherming van spelers vereist een dialoog tussen de bevoegde actoren: de politiek, de toezichthouder, de privésector en de instanties die gespecialiseerd zijn in verslaving (onderzoek, gezondheid en verenigingen). Als de wetgeving niet voor een strenge wettelijke en competitieve sector zorgt, zou het percentage tegen 2024 tot 79% kunnen dalen. De strijd tegen illegale sites gaat dus door, waarbij de bescherming van de spelers altijd het hoofddoel is.