Prix Ardent: € 80.000 voor acties rond het Covid-19-virus

Ardent-prijzen

Met deze beurs wil Ardent Group verschillende sectoren helpen die door het coronavirus getroffen werden.

Sinds 2016 organiseert Ardent Group ieder jaar de Prix Ardent. Deze prijzen worden toegekend aan Luikse vzw’s die werken rond sociale thema’s (handicap, kindertijd, gezin of integratie) en aan een gemeente die een digitaal project wil opzetten. Dit jaar heeft de groep besloten de prijsuitreiking voor de editie van 2020 uit te stellen om dit budget te kunnen besteden aan verschillende sectoren die door de gezondheidscrisis worden getroffen.

Een beurs van € 80.000

De bestuurders van Ardent Group willen graag hun steentje bijdragen door een enveloppe van € 80.000 te verdelen over verschillende sectoren. Emmanuel Mewissen, CEO en medeoprichter van Ardent Group, legt uit:

“Sinds maart wordt ons land getroffen door een ongeziene gezondheidscrisis. Veel beroepen hebben een cruciale rol gespeeld – en doen dat nog steeds – om het verlies van mensenlevens tot een minimum te beperken en de stabiliteit in ons land te handhaven. We denken daarbij natuurlijk aan het verplegend personeel, dat bijzonder zwaar wordt getroffen door deze pandemie. De Prix Ardent koestert de oprechte wens om zich voor deze eerstelijnsberoepen in te zetten. De strijd tegen de epidemie en de huidige gezondheidssituatie is een zaak die iedereen aangaat, ook de bedrijven.”

Daarom werd werd er € 30.000 geschonken aan het OCMW van Luik in het kader van de voedselbank om voedsel te verstrekken aan de meest achtergestelde bevolkingsgroepen. Nog eens € 10.000 werd geschonken aan de centrale voor thuiszorg (Centrale de Services à Domicile) van Solidaris om de aankoop van medische apparatuur te betalen zodat ze het virus doeltreffender kunnen bestrijden. Daarnaast werd er € 20.000 toegewezen aan de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van het digitale schoolproject 2020 (École Numérique 2020) om scholen de digitale middelen te geven om de leiders van morgen op te leiden en leerlingen in nood te helpen, zelfs op afstand.

Concrete lokale acties

Tot slot werd er € 20.000 verdeeld onder de verschillende fysieke afdelingen van Ardent Group (Circus Casino, Grand Casino de Namur, Casino de Spa …) zodat zij op hun beurt kunnen bijdragen aan lokale acties.

Zo werd € 3.000 gegeven aan de kappersfederatie om vouchers van € 5 aan te bieden aan de verpleegkundigen in het CHU in Luik. Er werd ook € 2.000 geschonken aan Resto Chez Vous, dat maaltijden van restauranthouders in de gemeenten Seraing en Jemeppe zal aanbieden aan kansarmen. Tot slot werd er € 5.000 geschonken aan het Hôpital Reine Astrid in Malmedy.